Monday, September 22, 2008

Soomaa läheb PAN Pargiks


Soomaa läheb PAN Pargiks, originally uploaded by Ruukel.

Wednesday, September 17, 2008

Kas sul on juba jõhvikad korjatud ?


Jõhvikad on valmis! Parimad jõhvikakohad saate avastada eeloleval pühapäeval, 21-ndal septembril koos Soomaa kohaliku giidi Indrek Heinaga.

Jõhvikasoos liikumise hõlbustamiseks saate meie poolt räätsad , jalanõudest sobivad kõige paremini kummikud või matkasaapad.

Jõhvikamatkaliste kogunemine on kell 11.00 Kuusekääral. Matka hind 300 krooni inimene.

10 asja mida saab jõhvikatest.

Registreeru siin või kirjuta: info@soomaa.com
Võib ka helistada:
Aivar: 5061896
Jaen: 53345704

10 asja mida saab jõhvikatest

1. Söö niisama, saad kohe oma vitamiinipommi
2. Söö koos jäätisega.
3. Pane tallele sügavkülma...
4. või purki külma vee sisse
5. Küpseta jõhvikakook. Kui ei oska, palu ema.
6. Keeda kiselli. (vt punkt 4)
7. Tee jõhvikamahla
8. Pane pudelisse ja vala pudel viina täis. Liköör on valmis jõuludeks.
9. Tee manavahtu jõhvikatega (vt punkt 4)
10. Puista suhkruga üle ja söö, jõhvikas suhkrus maitseb väga hea!

Jõhvikamatkad Soomaal

German Group in Soomaa National Park

Saksa konverentsikorraldajad Riisa rabas.

Jõhvikaaeg on käes!


Cranberries, originally uploaded by Ruukel.

Parimatesse jõhvikakohtadesse on hea minna koos Soomaa kohaliku giidiga.

Thursday, September 11, 2008

Pühapäeval seenematkale!


Seenesaak on sellel aastal viimaste aastate parim! Tulge eelaoleval pühapäeval, 14 septembril Soomaale seenematkale. Koguneme kell 11 Karuskosel. Seenegiidiks on loodusemees Indrek Hein.
Umbes 3 tundi käime Indreku juhtimisel seenemetsas. Omad korvid kaasa! Metsast tagasi jõudes määrame tundmatuks jäänud seened ja sööme kaminatule paistel maitsvat seenerooga.

Jalga pange kummikud! Selga vihmakindel jope.

Seenematka hind 300 krooni inimene.

Registreeru siin või kirjuta: info@soomaa.com
Võib ka helistada:
Aivar: 5061896
Jaen: 53345704

Wednesday, September 10, 2008

Soomaa rahvuspark teel Pan pargi liikmeks

01.-06. septembril toimus LKK ja Soomaa koostöökogu esindajate õppereis Soome, tutvumaks Metsähallituse hallatavate PAN Parkīde ja nende tunnustamisprotsessiga. Õppereisil osalesid Soomaa koostöökogu liikmed Tõnis Korts ja Aivar Ruukel. Riiklikku Looduskaitsekeskust esindasid Agu Leivits, Murel Merivee ja Rait Parts

Põhjuse õppersisi korraldamiseks andis käesoleva aasta aprillikuus Riikliku Looduskaitsekeskuse ja põlislooduse kaitseks loodud PAN Parks Foundationi vahel sõlmitud leping Soomaa kaasamiseks sellesse ühendusse.

PAN Parks Foundation loodi 10 aastat tagasi Maailma Looduse Fondi ja Hollandi turismiettevõtte Molecaten eestvedamisel põlislooduse kaitseks.Ühenduse eesmärgiks on tähtsustada põlislooduse kaitse olulisust euroopa kontekstis. Põlislooduse kaitse võrgustikku kuuluv ala peab olema vähemalt 20 000 ha suurune millest 10 000 ha moodustab inimtegevusest puutumatu terviklik metsiku looduse tuumala. Hetkel on Euroopas 11 kaitseala, mis on saanud vastava sertifikaadi. Pargid asuvad Rumeenias, Poolas, Itaalias, Bulgaarias, Gruusias, Venemaal, Rootsis ja Soomes. Soomaa rahvuspargile taotletav PAN pargi sertifikaat on kvaliteedimärk, millega suureneb rahvuspargi kui Eesti põlislooduse näidisala tuntus nii tavakülastajate kui kaitsekorraldajate hulgas.
Õppereisi käigus külastati kaht kaitseala: polaarjoonel, vahetult Vene Föderatsiooni piiri ääres paiknevat Oulanka rahvusparki ja Lõuna-Soomes paiknevat Saaristomere rahvusparki.
Oulanka rahvuspark on Põlislooduse kaitse võrgustiku täieõiguslik liige aastast
2004. Saaristomere rahvuspargis on liitumisprotsess pooleli ja lõplik sertifitseerimine seisab ees 2009 aasta kevadel. Sellest lähtuvalt oli õppereisi eesmärgiks tutvuda juba töötava PAN pargi töökorraldusega ja õppida pooleliolevast tunnustamisprotsessist.

1956. aastal rajatud Oulanka rahvuspark on võtnud oma pikaajaliseks eesmärgiks olla rahvusparkide kaitsekorralduse mudelala – olulist rolli kaitsekorralduslike tööde planeerimisel mängivad siin erinevad teadusasutused, kelle tarvis on rahvuspargi külastuskeskuse juurde juba 70. aastate teisel poolel rajatud hästivarustatud teadus ja uurimiskeskus. Oulanka rahvuspargil on lisaks PAN Park-i sertifikaadile Europarc-i Piiriüleste kaitsealade sertifikaat ja huvi tuntakse Ramsari piiriüleste märgalade sertifikaadi vastu.

Saaristomere rahvuspargi eripära seisneb tema paiknemises merealal. Tegemist on ainukese mereliste ökosüsteemide kaitseks moodustatud kaitsealaga, mis on Pan Parki metsiku looduse kaitse võrgustikuga liitunud.
Toimunud õppereisi käigus kahe rahvuspargi töötajatega peetud kohtumiste tulemusena jõuti vastastikule arusaamale, et Soomaa oma terviklikkuses, seniste kaitsekorralduslike tegevuste ja külastuskorralduse planeerimisel on võrdväärne ja oodatud partner Pan parkide perre. Olulise ühise eesmärgina tõusis vestlustes üles
rahvusvahelise koostöö tugevdamise vajadus uurimistegevuse vallas. Nii Soomes, kui Eestis rakendatavad teaduslikud uurimismeetodid ja paindlik uute tehnoloogiate kasutamine on oluline panus looduskaitsesse kogu Euroopa mastaabis.

Täiendava ülevaate toimunud õppereisist saab 22. septembril toimuval
Soomaa koostöökogu koosolekul Soomaa rahvuspargi külastuskeskuses
Kõrtsi- Tõramaal.

Õppereisi toetas SA KIK projekti „Soomaa rahvuspargi PAN Parki metsiku looduse kaitse võrgustiku hindamisprotsess - I etapp" raames

Täpsem info:

Agu Leivits
direktori asetäitja
LKK Pärnu-viljandi regioon
Tel: 5101175
e-post: Agu.Leivits@lk.ee

Soomaa koostöökogu käis õppereisil Soome PAN Parkides

Õppereisi pilte
Oulankast
ja Saaristomerest

Tuesday, September 09, 2008

Seenematkad Soomaal


Käes on seeneaeg ja sel aastal on seeni palju :),
kutsume seenehuvilisi Soomaale.

Koguneme kokkulepitud ajal ja kohas (võivad erinevatel matkapäevadel olla erinevad), et sukelduda kohaliku giidi juhtimisel metsa umbes 3 tunniseks seeneretkeks.
Loe edasi...

Tellige seenematk täites vormi siin