Thursday, May 28, 2009

Konkursi ´Eesti avastamata aarded 2009´ võitis Soomaa Rahvuspark

Rahvusvaheline þürii tegi täna teatavaks EASi turismiarenduskeskuse eestvõttel korraldatud konkursi “Eesti avastamata aarded 2009. Turism ja kaitsealad” võitja – parima säästva turismi sihtkoha tiitli vääriliseks tunnistati Soomaa Rahvuspark. Kõrge tunnustuse pälvisid ka Matsalu Rahvuspark ja Vilsandi Rahvuspark koos Viidumäe Looduskaitsealaga. Eesti konkursi võitjat esitletakse Euroopa turismifoorumil oktoobris 2009. Võitja saab ka koha ka portaalis www.visiteurope.com, mis loob Euroopa tippsihtkohtade võrgustikku.

EASi turismiarenduskeskuse direktori asetäitja Marje Braunbrücki sõnul oli tänavune säästva turismi konkurss kaitsealade esiletõstmiseks þüriile tõeline katsumus. “Kõik kolm kandideerinud sihtkohta, mille väärtuseks on kaitseala, sobiksid kandma tiitlit “Avastamata aare 2009”. Kuid võita saab siiski vaid üks ja þürii otsustas tunnistada esikoha vääriliseks Soomaa Rahvuspargi,” ütles Braunbrück. Ta lisas, et ka Matsalu ja Vilsandi rahvuspargid on tugevad säästva turismi sihtkohad, ent Soomaa suutis neid tasavägises võistluses edestada.

Þürii otsus langes Soomaa kasuks eelkõige seetõttu, et sealne rahvuspark on tugev jätkusuutliku turismi edendaja. Soomaal on piirkonna arendamisse hästi kaasatud kohalik kogukond ja ettevõtjad. Samuti on olemas toetav infrastruktuur, sh majutusvõimalused vahetult kaitseala piiril. Tugeval järjel on veebiturundus (soomaa.com), samuti infomaterjalid jpm. Kokkuvõttes leidis þürii, et Soomaa kui kaitseala edestab teisi konkurente turismiarenduse osas ning on hetkel kõige progressiivsem säästva turismi sihtkoht, olles valmis vastu võtma ka rahvusvahelisi turismigruppe.

Matsalu Rahvuspargi puhul tõstis þürii esile kaitseala tuntust linnuvaatluse huviliste seas nii Eestis kui Euroopas. Rahvuspargil on head eeldused loodusturismi arendamiseks, sest nimetatud valdkonnas on tal välisturgude kontekstis vaieldamatult suur eelis olemas.

Vilsandi Rahvusparki kui Baltimaade vanimat looduskaitseala hindas þürii kõrgelt, tuues esile kaitseala administratsiooni, omavalitsuste ja kohaliku kogukonna koostöö. Vilsandi suurimaks potentsiaaliks on linnuvaatluse kõrval hülgevaatluse arendamine, pärimusmatkade ning rannarahva vanade tööde näitamine ja õpetamine, samuti erinevate säästva turismi põhimõtete laiem juurutamine kogu piirkonnas.

Soomaa Rahvuspargi esitas konkursile MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Matsalu Rahvusparki esindab MTÜ Terra Maritima ning Vilsandi Rahvusparki koos Viidumäe Looduskaitsealaga esindab MTÜ Meremaa. Konkursile kvalifitseerumise tagas madal majutatute ööbimiste arv, mis ei tohtinud ületada Eesti keskmist – 3,46 majutatud ööbimist elaniku kohta.

Konkursi korraldamine on osa rahvusvahelisest projektist EDEN (European Tourist Destinations of Excellence), mille algatas kolme aasta eest Euroopa Komisjon. EDENi projektiga soovitakse mitmekesistada säästval turismil põhinevaid algatusi nii Euroopa Liidu liikmes- kui kandidaatriikides. Tänavu osaleb konkursil 22 riiki. Eesti liitus projektiga 2008. aastal ja siinse konkursi võitja Viljandi sai võimaluse esitleda end sügisel Euroopa parimate sihtkohtade tutvustamisel Prantsusmaal.

Järgmise aasta konkursi teemaks on veega seotud turismipakkumised.

Lisainfo:

EDEN Euroopas: http://ec.europa.eu/enterprise/sector/tourism/eden/index_en.htm


Allikas: eas.ee


Tuesday, May 26, 2009

Eedeni aed asub Soomaal

Pressiteade
26. mai 2009.a.

EEDENI AED ASUB SOOMAAL


Soomaa rahvuspargi turismipiirkond võitis EASi Turismiarenduskeskuse eestvõttel korraldatava konkursi “Eesti avastamata aarded 2009. Turism ja kaitsealad”. Soomaa rahvuspargi esitas konkursile Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Lisaks Soomaale kandideerisid parima sihtkoha tiitlile Matsalu Rahvuspark ja Vilsandi Rahvuspark koos Viidumäe Looduskaitsealaga. Matsalu Rahvusparki esindas MTÜ Terra Maritima ning Vilsandi Rahvusparki koos Viidumäe Looduskaitsealaga MTÜ Meremaa.

Konkursi korraldamine on osa rahvusvahelisest projektist EDEN (European Tourist Destinations of Excellence), mille algatas kolme aasta eest Euroopa Komisjon. EDEN projektiga soovitakse mitmekesistada säästval turismil põhinevaid algatusi nii Euroopa Liidu liikmes- kui kandidaatriikides. Tänavu osaleb konkursil 22 riiki ning konkursi eesmärgiks on tunnustada sihtkohti, mille väärtuseks on kaitseala ning kus arendatakse turismitooteid, arvestades kaitstavate piirkondade eripära, kohalike elanike kaasamist ning külastajate vajadusi. Võistlema oodati säästva arengu printsiipidel põhinevaid turismitooteid.

Konkursi auhind antakse üle "Avastamata aarete päeval" 27. mail 2009 Tallinnas Pirita Lillepaviljonis.

Lisainfo:
Rohelise Jõemaa Koostöökogu tegevjuht Merle Adams 56662675 merle@joemaa.ee
Sihtkoha esindaja : Aivar Ruukel aivar@soomaa.com

Soomaa esitluse slaidid on alla laaditavad: http://www.slideshare.net/Ruukel/soomaa-esitlus-edeni-konkursil

Tuesday, May 05, 2009

Haabjavideo

10.mai giidiga öömatk

Pühapäeval, kümnendal mail toimub öömatk.
Giidiga kanuumatka pikkus on ajaliselt ca 5 tundi.
Kohtumine kell 21.00 Kuusekääral.
Marsruudiks Kuusekäära-Riisa, 12km.
Matka keskel käiakse Karuskosel Ingatsi matkarajal.
Jalga tuleks panna mugavad jalanõud ning selga võimalikult soojad riided.

Hinnaks 300EEK inimene.
Kaasa pakkida veekindlad varuriided.

Registreerumiseks kirjuta info@soomaa.com või helista:
Aivar: 5061896 või Jaen: 53345704

Loe kodulehelt Öömatkad Soomaal
Vaata pilte Kanuumatkad Soomaal
Kirjuta ja loe foorumis Kanuumatkad Soomaal

Saturday, May 02, 2009

Kuidas taastada Pärnu - Viljandi veetee ?

Kuidas Soomaal elu püsima jääb?


Kuidas Soomaal elu püsima jääb, originally uploaded by Ruukel.