Thursday, March 13, 2008

Ilves lülitati mobiilivõrku

Soomaa Rahvuspargist lõunas asuval uurimisalal elav ilves on Eestis esimene maismaaimetaja, kes varustati GPS-GSM tüüpi telemeetrilise jälgimisseadmega.

Ilvese telemeetrilised uuringud on vajalikud nende arvukuse täpsemaks hindamiseks ning ilvese asurkonna kaitse paremaks korraldamiseks. Samuti võimaldab see uurida, milline on kiskjate mõju saakloomade arvukusele.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ja Tartu Ülikooli ühise suurkiskjate uurimisrühm kinni kastlõksuga 2. märtsil.

Uurimisrühmal on plaanis lähiaastatel selles piirkonnas sarnaste kaelustega varustada kokku kuni kümme ilvest, kaasates teadlasi ka väljaspool Eestit.

Iga nelja tunni tagant fikseerib looma kaeluse küljes olev seade satelliitide kaudu ilvese geograafilised asukohapunktid ning saadab need EMT võrgu kaudu lühisõnumina arvutisse.

Satelliitide kaudu jälgitakse veel näiteks kullide, toonekurgede, kotkaste ja hüljestele elu.


Postimees.eewww.flickr.com

No comments: