Monday, July 07, 2008

Soomaa Rahvuspargis hukkus autoga kokkupõrkes hunt

7. juuli hommikul leidis Soomaa rahvuspargi külastaja Kõpu-Jõesuu maanteel Teesoo bussipeatuse lähistelt teekraavist hukkunud hundi. LKK Pärnu- Viljandi regiooni töötajad ja Metsakaitse- ja metsauuenduskeksuse spetsialistid viisid hukkunud looma Soomaa Rahvuspargi külastuskeskusesse. Lähemal vaatlusel selgus, et 41 kilo kaaluv ja ca. 3 aasta vanune isahunt oli saanud sõidukilt löögi paremale küljele. Lahkamisel ilmnesid tugevad sisevigastused ja murdunud roided. Looma üldisest ülevaatusest johtus, et tegemist oli heas vormis noorloomaga. Õnnetuse orienteeruv toimumisaeg jääb hinnanguliselt ajavahemikku 4- 6 juuli.

Riikliku Looduskaitsekeskuse Pärnu-Viljandi regioon palub autojuhte ja kaitsealade külastajaid olla tähelepanelik teel toimuva osas. Eriti tähelepanelik palume olla liikudes metsaga vahetult piirnevatel ja halva nähtavusega teelõikudel. Udustel öö- ja hommikutundidel teel liikuvad loomad võivad jääda märkamatuks enne, kui on hilja. Kokkupõrge metsloomaga võib saada saatuslikuks mõlemale osapoolele.

Sattudes liiklusõnnetusse metsloomaga palume olla tähelepanelik ja vältida lähikontakti hukkunud või vigastatud loomaga. Vigastatud metslooma ettearvamatu käitumine võib osutuda ohtlikuks.

LKK Pärnu-Viljandi regioon palub teatada Viljandi ja Pärnumaa kaitsealadel toimunud õnnetusjuhtumitest loomadega Keskkonnainspektsiooni telefonil: 1313 ja/ või regiooni külastuskeskust Soomaa rahvuspargis tööpäevadel 08.00- 18.00 telefonil: +3725261924
Väljaspool kaitseala toimuvatest õnnetusjuhtumitest ulukitega teavitada Keskkonnainspektsiooni telefonil: 1313

No comments: