Monday, February 02, 2009

KKA Pärnu-Viljandi regioon

Alates 1. veebruarist 2009 tööd alustav Keskkonnaamet, on Keskkonnaministeeriumi Keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse baasil loodud Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Ameti tegevusvaldkond on riigi keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine:

KKA jaguneb kuueks regiooniks. Soomaa Rahvuspark kuulub KKA Pärnu-Viljandi regiooni.


Regiooni esindused asuvad:

Pärnumaa:

Tel: 447 7388, faks: 447 7399,
e-post: parnu@keskkonnaamet.ee
Roheline 64, 80010 Pärnu


Viljandimaa:

Tel:435 5610, faks: 435 5611,
e-post: viljandi@keskkonnaamet.ee
Paala tee 4, 71014 Viljandi


Allikas:
soomaa.ee

No comments: