Tuesday, April 07, 2009

Tori-Kõpu maantee Põldsaare oja kohal

7. aprilli hommikuks on veetase Raudna ja Halliste alamjooksul Riisa külas tõusnud veel 10 cm ja ujtuab kergelt juba Soomaa peamist maanteed mis viib Tori-Jõesuust Soomaa keskusesse Tõramaal

No comments: